Praha


Brno


Horný Hričov


Zastoupení pro

 Čechy

 

Ing. Peter Dzuroška DAMCO SERVICE

 

Tiskařská 257/10
108 00  Praha 10

 

Tel./fax: 272 705 665
Tel.: 272 705 739
 

 

E-mail:
damco.service@
tiscali.cz

Zastoupení pro

 Moravu

Ing. Peter Dzuroška DAMCO SERVICE

 

Ječná 29a
621 00  Brno - Řečkovice

 

Tel.: 541 226 224
Fax: 541 226 637

 

E-mail:

damcoservice.brno@ 

centrum.cz


Zastoupení pro

 Slovensko

 

Ing. Peter Dzuroška DAMCO SERVICE 

 

Horný Hričov 294
013 42 okr. Žilina

 

Tel.: 00421/415 680 137

Tel./fax: 00421/415 680 132

E-mail: damco@slovanet.sk