Praha


Brno


Žilina - Horný Hričov


Adresse

Čechy

Ing. Peter Dzuroška DAMCO SERVICE

 
Tiskařská 257/10
108 00  Praha 10
 
Tel./fax: 272 705 665
 Tel.: 272 705 739 
 
E-mail:
damco.service@
tiscali.cz

Adresse

Morava

Ing. Peter Dzuroška DAMCO SERVICE

 
Ječná 29a
621 00  Brno - Řečkovice
 
Tel.: 541 226 224
Fax: 541 226 637
 
E-mail:
damcoservice.brno@
centrum.cz

Adresse

Slovensko

 Ing. Peter Dzuroška DAMCO SERVICE 

 
Horný Hričov 294
013 42 Horný Hričov
 okr. Žilina
 
Tel.: 00421/415 680 137
Tel./Fax:
00421/415 680 132
 
E-mail:
damco.sk@
damco-service